Wielkość czcionki:AAA

W dniu 20 listopada w lesie Nadleśnictwa Piaski, a na terenie leśnictwa Halin (uroczysko Zielony Dąb w Osieku) po ponad roku starań odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy informacyjnej przy dębie Pomniku Przyrody.

 

Pierwszy w leśnictwie Halin dąb został uznany jako Pomnik Przyrody i otrzymał nazwę „Dąb Niepodległości” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W uroczystości brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chojnie wraz z opiekunem Piotrem Wolskim oraz leśniczym Hubertem Wojtkowskim. Procedura uznania drzewa jako Pomnik Przyrody oraz nadania imienia trwa tak długo, bo zależne to jest od wielu uzgodnień i instytucji, w tym opracowaniu Planu Ochrony tego Pomnika Przyrody.

Za pomnik przyrody mogą być uznane – wg definicji ustawowej - “pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”. Ustanowienie pomnika przyrody od sierpnia 2009 r. następuje wyłącznie w formie uchwały Rady Gminy, określającej nazwę danego pomnika, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. Uchwała wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Podziękowania Panu Januszowi Karkoszowi z Golejewa za wykonanie dębowej oprawy do tablicy informacyjnej, która stanęła przy Naszym Pomniku Przyrody.

Nauczyciele i Społeczność Uczniowska Szkoły Podstawowej w Chojnie. Nadleśnictwo Piaski.

OSIEK 20.11.2018 r.

  • Image00001
  • Image00002
  • Image00003
  • Image00004
  • Image00005
Herb polski

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
397843

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2018/2019 jest 181 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.15 - 8.25, 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00, 14.45 - 14.50