Wielkość czcionki:AAA

Projekt edukacji czytelniczej opracowany został z myślą o uczniach klas I – VI .

W klasie pierwszej realizowany jest w ramach programu pt. „Mali miłośnicy książki”, w klasie drugiej – „W świecie bajek i baśni”, a trzeciej „Czytam, pamiętam, rozumiem”. Przyjęte w nim założenia sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, szczególnie rozwijaniu postaw czytelniczych, umiejętności słuchania i koncentracji. Rozwija wyobraźnię twórczą, plastyczną oraz teatralną. Zdobywają informację o autorach książek dla dzieci. Uczą się samodzielnie korzystać ze zbiorów bibliotecznych, poznają terminy i pojęcia związane z biblioteką i książką. Zaproponowane tematy mają za zadanie kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, respektowanie norm i zasad społecznych oraz odnajdywanie wartości moralnych, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, szacunek i prawda.

Projekt edukacji czytelniczej kontynuowany jest w kl. IV – VI na języku polskim, godzinie wychowawczej(w kl. 4B) i zajęciach kółka literacko – plastycznego w ramach programu pt. ,, Książka łączy pokolenia”.

Program - podczas jego realizacji - zakłada wspólne działanie uczniów i ich rodziców oraz dziadków.

Cele i zadania programu:

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wyrabianie postawy szacunku do książki jako źródła wiedzy,
 • umocnienie więzi międzypokoleniowych,
 • zaangażowanie rodziców do współuczestnictwa w życiu szkoły i aktywnego udziału w procesie kształtowania postaw czytelniczych dzieci.

Czytelnicze zainteresowania uczniów będą kształtowane poprzez

 • głośne czytanie fragmentów książek ( z udziałem zaproszonych gości)
 • czytanie fragmentów prozy z podziałem na role,
 • inscenizowanie wybranych utworów lub ich fragmentów, drama,
 • prezentacja ulubionych książek,
 • konkurs pięknego czytania,
 • konkurs recytatorski,
 • przekład intersemiotyczny, konkurs prac plastycznych, np. tworzenie ilustracji, plakatów,
 • gry i zabawy czytelnicze,
 • praca w grupach metodą projektu,
 • pisanie opowiadań na podstawie lektury,
 • dopisywanie dalszych losów bohaterów,
 • prezentacja własnej twórczości literackiej,
 • tworzenia gazetek dotyczących przeczytanych, czy też polecanych pozycji książkowych.
Herb polski

Czy wiesz, że

 • W tym roku zebrano 2053 kg kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych.

Statystyki

Odsłon artykułów:
124132

Czy wiesz, że

 • W tym roku zebrano 2053 kg kasztanów i żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych.

Bierzemy udział w projektach

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 9.10 - 9.20, 10.05 - 10.20, 11.05 - 11.15, 12.00 - 12.10, 12.55 - 13.05, 13.50 - 14.00