Drukuj
Kategoria: Rada rodziców
Odsłony: 3573

Rada Rodziców

Przewodnicząca – Ewelina Pospiech

Skarbnik – Kamila Majerowicz

Sekretarz – Patrycja Małecka

Szanowni Państwo

Pragnę przybliżyć Państwu czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole. Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest Rada Rodziców.

Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in na:

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci. Dzięki Wam szkoła zakupiła dwie tablice interaktywne, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewelina Pospiech