Drukuj
Kategoria: Z życia szkoły
Odsłony: 334

 

Sprawozdanie z wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/ 2023

Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową radę szkoły.

Dnia 22 września odbyły się wybory. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów:

-Magdalena Turbańska

- Julia Małecka

- Błażej Wojciechowski

- Oliwia Jarus

- Zofia Hankiewicz

- Martyna Samol

- Maja Walczak

-Adam Robakowski

-Jakub Czepił

-Aleksandra Pedryc

Po szóstej godzinie lekcyjnej nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów.

W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:

1.   Jakub Czepik – Przewodnicząca SU

2.   Julia Małecka - zastępca Przewodniczącego SU

3.  Magdalena Turbańska - sekretarz i łącznik z klasami 1-3

W skład Rady SU wchodzą: pozostałe osoby startujące w wyborach.

W drugim głosowaniu uczniowie wybierali opiekuna i zastępcę SU.

Opiekun: Pani Kinga Zmuda

Zastępca: Pan Piotr Wolski

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekun Samorządu Szkolnego.

Nowej radzie  i opiekunom Samorządu Uczniowskiego serdecznie gratulujemy!