Wielkość czcionki:AAA

Rozdział 1

Przepisy wprowadzjące

Nazwa i typ szkoły, organy nadrzędne

 

§ 1

1. Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa w Chojnie.

2. Siedziba szkoły: Chojno 6a, 63- 921 Chojno.

3. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pakosław.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

6. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Chojno, Dębionka, Golejewko, Golejewo, Kubeczki, Niedźwiadki, Sworowo i Podborowo.

7. Bezpłatnym dojazdem do szkoły z opiekunem / zapewnionym przez organ prowadzący/ objęte są wszystkie dzieci mieszkające poza Chojnem, Golejewkiem i Golejewem.

9. Szkoła Podstawowa w Chojnie ma własny hymn .

10. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci z innych obwodów szkolnych zgodnie z zasadami rekrutacji.

 

Statut Szkoły Podstawowej w Chojnie - pobierz

Herb polski

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2022/2023 jest 144 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1309059

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2022/2023 jest 144 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35