Wielkość czcionki:AAA

W wyniku współpracy z Kołem łowieckim Safari i Leśnictwem Halin, uczniowie Szkoły Podstawowej w Chojnie od 2008 roku realizują program edukacyjny „Cztery pory roku w lesie”. Osoby współpracujące w zakresie realizacji programu:

1. Jarosław Dróżniewicz – nauczyciel przyrody, koordynator,

2. Marek Majerowicz – myśliwy, prezes koła,

3. Hubert Wojtkowski – leśniczy z Halina,

4. Wychowawcy poszczególnych klas.

Przykładowe działania edukacyjne wynikające z realizacji programu „Cztery pory roku w lesie”

Wydarzenia w roku szkolnym 2013/2014

1. Na przełomie października i listopada uczniowie wszystkich klas zbierali kasztany i żołędzie. Ponad 700 kg. przekazaliśmy kołu łowieckiemu „Safari ‘’ w ramach dokarmiania zwierzyny leśnej. Akcję podsumowano w grudniu, nagrody książkowe dla najbardziej zaangażowanych dzieci przekazali myśliwi z koła z którym współpracujemy.

2. W okresie jesienno-zimowym uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w wycieczkach pieszych do parku przy pałacu w Golejewku, poszukiwano i omawiano rzadkie okazy dębów.

3. W miesiącu listopadzie opiekun programu wspólnie z dziećmi przygotował część edukacyjną nad zalewem w Pakosławiu w ramach Święta Drzewa, w której uczestniczyli pracownicy samorządowi i uczniowie innych szkół.

4. W czasie zimy uczniowie systematycznie zawieszali karmę na drzewach i rozsypywali ziarno w budkach, dodatkowo odwiedzaliśmy wiatę dla saren i jeleni, dostarczaliśmy siana.

5. W ramach sprzątania świata uczniowie klasy I, II zbierali śmieci w okolicznym parku.

6. Kilka razy w roku nauczyciel naszej szkoły razem z dziećmi zapalał znicz i porządkował miejsce pamięci osób pomordowanych przez hitlerowców w lesie podborowskim.

7. Dyrektor szkoły na zaproszenie zarządu koła łowieckiego uczestniczył we mszy świętej inaugurującej polowania i łowy.

8. Pod koniec roku szkolnego uczniowie klas starszych uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa w Piaskach, gdzie zapoznali się i pogłębili tematykę leśną, odwiedzili arboretum i muzeum kolekcjonowanych samochodów w Gostyniu. Na zakończenie roku szkolnego podziękowano sponsorom wycieczki.

Wydarzenia w roku szkolnym 2014/2015

1. Na przełomie października i listopada uczniowie wszystkich klas zbierali kasztany i żołędzie. Ponad 500 kg przekazaliśmy kołu łowieckiemu „Safari‘’ w ramach dokarmiania zwierzyny leśnej. Akcję podsumowano w grudniu, nagrody książkowe dla najbardziej zaangażowanych dzieci, tradycyjnie przekazali myśliwi z koła, z którym współpracujemy.

2. W ramach opieki nad Aleją Smoleńską w Zaorlu uczniowie naszej szkoły dosadzali drzewa. Przygotowano również część artystyczną z okazji Święta Drzewa. Z wszystkimi uczestnikami zrobiono pamiątkowe zdjęcie przy tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską, zapalono znicz.

3. Szkoła stale współpracuje z leśniczym z Halina w tę sposób dzieci poznają pracę leśnika i pilarzy.

4. W ramach wycieczek terenowych uczniowie poznawali różne gatunki roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku.

5. Dyrektor, korzystając z zaproszenia, uczestniczył w uroczystym podsumowaniu działalności Koła Łowieckiego „Safari” za rok 2014.

6. Uczniowie klasy V pod koniec roku szkolnego wzięli udział w wycieczce Ścieżką edukacyjną w Osieku, której nazwa wzięła się z nazwy realizowanego programu.

7. Uczniowie klasy III i IV w ostatnim tygodniu roku szkolnego uczestniczyli w wycieczce do Krośnic, gdzie podziwiali i poznawali urokliwe miejsca Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego podziękowano sponsorom wycieczki. Nie powiodło się zorganizowanie kuligu w okresie zimowym ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.

Wniosek: Uczniowie realizują atrakcyjny program, który rozwija ich świadomość ekologiczną, pobudza ich wrażliwość na piękno otaczającej przyrody, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności, których nie zdobyli by realizując podstawę programową w szkole.

Wydarzenia w roku szkolnym 2015/2016

1. Na przełomie października i listopada 2015 r. uczniowie wszystkich klas zbierali karmę dla zwierząt leśnych (kasztany i żołędzie). Ponad 700 kg. przekazaliśmy kołu łowieckiemu „Safari ‘’ w ramach dokarmiania zwierzyny leśnej. Akcję podsumowano w grudniu, atrakcyjne nagrody książkowe dla najbardziej zaangażowanych dzieci, tradycyjnie przekazał prezes zaprzyjaźnionego koła.

2. W ramach programu, uczniowie klas starszych uczestniczyli w wycieczce rowerowej, której celem było leśnictwo Halin i ścieżka edukacyjna „Cztery pory roku w lesie” w Osieku.

3. W okresie zimowym uczniowie klas III uczestniczyli w spotkaniu z leśnikiem Panem Hubertem Wojtkowskim, opowiadał o swojej pracy i roli jaką pełni las na ziemi.

4. W ramach wycieczek terenowych ( zespół pałacowo-parkowy w Golejewku) uczniowie poznawali różne gatunki roślin i zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, opiekowali się paśnikiem dla zwierząt.

5. Dyrektor, korzystając z zaproszenia, uczestniczył w uroczystym podsumowaniu działalności Koła Łowieckiego „Safari” za rok 2015.

6. Delegacja uczniów z opiekunem uczestniczyła w Gminnym Święcie Drzewa nad Zalewem w Pakosławiu. Uczniowie wspólnie z władzami samorządowymi sadzili kolejne drzewa w pobliżu zbiornika.

7. Kolejny rok uczniowie pamiętali o ofiarach II Wojny Światowej, opiekując się miejscem pamięci w lesie niedaleko Podborowa.

8. Uczniowie klas IV - VI w ostatnim tygodniu roku szkolnego uczestniczyli w wycieczce autokarowej. Celem wyjazdu była siedziba Koła Łowieckiego Safari na Upustkach. Myśliwi przygotowali część edukacyjną, poczęstunek przy dźwiękach gitary , nagrodzono zwycięzców konkursu plastycznego i konkursu wiedzy pt. „Zadania kół łowieckich”. Tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego podziękowano sponsorom wycieczki.

Wniosek: Uczniowie kontynuują realizują atrakcyjnego programu, który rozwija ich świadomość ekologiczną, pobudza ich wrażliwość na piękno otaczającej przyrody, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności, których nie zdobyli by, realizując podstawę programową w szkole.

Herb polski

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1400898

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35