Wielkość czcionki:AAA

"O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.  Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos..."

Hymn Unii Europejskiej "Oda do Radości"

Klub Europejski pod nazwą "Europejskie Orły" powstał z inicjatywy obecnego dyrektora szkoły p. Jarosława Dróżniewicza.

Od roku 2008 opiekunkami Klubu były p. Anna Ungeheuer i p. Anna Werno.

W roku 2016 opiekunkami Klubu zostały p. Anna Ungeheuer oraz Danuta Pietruszka-Orozco.

W 2017 roku opiekunkami Klubu zostały p. Anna Pawlak - Tyca oraz Danuta Pietruszka-Orozco.

Od roku 2018 opiekunkami Klubu są Anna Pawlak - Tyca, Arleta Bruder-Kwiecińska, Małgorzata Pernak-Ryś.

Główne cele Klubu:

 1. Zdobywanie podstawowych wiadomości o Unii Europejskiej. 
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku obywatela Europy.
 3. Określenie miejsca i roli Polski i Polaków Europie.

Główne zadania Klubu:

 1. Zapoznanie z symbolami państw unii.
 2. Zdobywanie wiadomości o poszczególnych państwach. 
 3. Wdrażanie do posługiwania się mapą.
 4. Wprowadzenie w świat kultury innych narodów: zabytki, sławni ludzie, historia.
 5. Poszanowanie odrębności drugiego człowieka, tolerancja wobec różnic między ludźmi, odpowiedni stosunek do innych narodowości.
 6. Zapoznanie z życiem i pracą ludzi w krajach unii.
 7. Kształtowanie świadomości narodowej poprzez prezentację słynnych Polaków.
 8. Ukazywanie piękna ziemi ojczystej w filmach, fotografiach i wycieczkach. 
Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1400869

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35