Wielkość czcionki:AAA

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2017/2018 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, a w klasach II i III przypomnimy zagadnienia związane z problematyką palenia tytoniu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • Program przeznaczony  jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku   dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
 • Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

 • Zaj. I-  Co to jest zdrowie ?
 • Zaj. II-  Od czego zależy nasze zdrowie ?
 • Zaj. III-  Co i dlaczego szkodzi zdrowiu ?
 • Zaj. IV-  Co robić , gdy moje życie jest zagrożone ?
 • Zaj. V-  Nie pal przy mnie, proszę !

Program koordynuje p. Iwona Kuśnierek

Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1400871

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35