Wielkość czcionki:AAA

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOJNIE NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

  1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej wystarczy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej do 25 marca 2022 r.
  1. Przez obwód Szkoły Podstawowej w Chojnie należy rozumieć dzieci zamieszkałe w Chojnie, Podborowie, Golejewku, Golejewie, Sworowie, Kubeczkach, Dębionce, Niedźwiadkach.
  1. Postępowanie rekrutacyjne dla klas I, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest przewidziane po zakończonym naborze dla dzieci obwodowych, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.
  1. Komisja rekrutacyjna w składzie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie do 1 kwietnia 2022 r. Termin postępowania uzupełniającego do 15 kwietnia 2022 r.

 

Herb polski

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1400813

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

  • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35