Wielkość czcionki:AAA

WRZESIEŃ

Wracamy do szkoły

„Rocznica wybuchu II wojny światowej”

Poznajmy się

 • powitanie nowych członków świetlicy
 • zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona)
 • zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej

 • regulamin świetlicy, obowiązki uczniów świetlicy
 • poznajemy obyczaje i tradycje naszej świetlicy
 • gra w usportowione "dwa ognie”
 • gry stolikowe

Wakacyjne wspomnienia

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacji
 • wakacyjne pamiątki
 • malowanie pastelami lub farbami okolicy zapamiętanej z wakacji
 • gry i zabawy na powietrzu
 • praca z mapą

Przestrzegamy zasad ruchu drogowego

 • przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się pieszego na drodze
 • jak bezpiecznie przejść przez jezdnię (prezentacja w terenie)
 • tworzymy kodeks pieszego
 • pogadanka nt. bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych
 • spacer po okolicy i na plac zabaw

Sprzątamy Świat

 • jesienne sprzątanie terenów wokół szkoły
 • pogadanka tematyczna: Dlaczego ludzie śmiecą?
 • udział w akcji „Sprzątanie Świata”

Pożegnanie lata

 • moje letnie przygody, luźne wypowiedzi uczniów na temat minionego lata
 • malowanie farbami, kredkami scenki z minionego lata
 • głośne czytanie bajek

Nadchodzi jesień

 • wycieczka po parku w Golejewku, obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, sprzątamy zwiedzaną okolicę
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie
 • układanie krzyżówek z hasłem jesień
 • oglądanie bajek i filmów dla dzieci o tematyce wakacyjnej

PAŹDZIERNIK

Zwierzęta wokół nas

 • wspólna rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy w lasach i na polach, Co to są zwierzęta nocne?
 • zwierzęta hodowlane w gospodarstwach
 • gry i zabawy w odgłosy zwierząt
 • gry i zabawy stolikowe
 • gry i zabawy z piłką

Jesienne zmiany w przyrodzie

 • pogadanka na temat właściwego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie
 • poznajemy i zbieramy liście do szkolnego atlasu liści, pospolite drzewa liściaste, iglaste
 • wycieczka po okolicy i na plac zabaw
 • rozpoznawanie jesiennych liści, określanie kształtu, koloru
 • wykonanie kompozycji „jesiennej postaci” – naklejanie liści na dużym kartonie,wykonanie jesiennych bukietów z liści, traw, jarzębiny

Jesienne prace w ogrodzie

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat prac wykonywanych jesienią w ogrodzie
 • rozmowa na temat związków przyczynowo - skutkowych między pracą ogrodnika, rolnika jesienią a plonami w następnym roku
 • jesienna pogoda, wypowiedzi uczniów na temat pogody
 • jesienne skarby, zorganizowanie jesiennej wystawki, wspólna rozmowa na temat skarbów z sadu i ogrodu, parku
 • wykonanie z masy papierowej dowolnego owocu lub warzywa, wystawa prac
 • czytanie tekstu z podziałem na role
 • wycieczka do parku i na plac zabaw
 • wiersze o tematyce jesiennej, słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek

Dzień Edukacji Narodowej

 • rozmowa uczniów z nauczycielem na temat jego pracy
 • przypomnienie o formach grzecznościowych i wielkich literach przy pisaniu życzeń.

Oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej

LISTOPAD

W zdrowym ciele zdrowy duch

 • pamiętamy o zdrowym odżywianiu się jesienią
 • witaminy z owoców i warzyw
 • sposoby przechowywania owoców i warzyw
 • głośne czytanie przepisów na surówki i sałatki
 • wspólna rozmowa nt. jaki wpływ ma pogoda na ubiór i zdrowie
 • gry i zabawy stolikowe
 • gry i zabawy z piłką

Świetlicowe przyjaźnie

 • swobodne wypowiedzi uczniów o swoich przyjaciołach
 • praca plastyczna mój przyjaciel
 • głośne czytanie bajek

Ptasie odloty

 • żegnamy odlatujące ptaki – spacer po okolicy
 • głośne czytanie informacji o wybranym ptaku z encyklopedii
 • rozpoznawanie ptaków i ich nazw
 • wspólna rozmowa na temat; dlaczego ptaki odlatują od nas na zimę?
 • oglądanie książek o ptakach, albumów...
 • wykonanie papierowej składanki ptaka
 • w jaki sposób pomagamy ptakom które zimują w kraju? -pogadanka

Układ Słoneczny

 • co to jest Układ Słoneczny?
 • praca z encyklopedią, słownikiem geograficznym
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat Układu Słonecznego
 • wspólne objaśnienie pojęć: astronom, astronauta
 • kim był Mikołaj Kopernik?
 • Wyjaśnienie pojęcia „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię”

Zmiany pór roku

 • obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie - zajęcia terenowe
 • ustalenie, co jest przyczyną zjawiska pór roku w przyrodzie
 • omówienie pozornej wędrówki Słońca i długości dnia i nocy w każdej z pór roku
 • rozmowa nt. zmian przyrody w różnych porach roku i ich wpływie na życie ludzi, zwierząt i roślin
 • słuchanie utworu muzycznego A. Vivaldiego „Cztery pory roku”(jesień)

Narodowe Święto Niepodległości

 • opowiadanie nauczyciela o historii Polski połączone z oglądaniem ilustracji, albumów
 • przedstawienie postaci marszałka J. Piłsudskiego
 • dział w uroczystości szkolnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • przybliżenie uczniom symboliki barw narodowych i sztandaru szkolnego
 • oglądanie bajek i filmów dla dzieci

GRUDZIEŃ

Moja rodzina

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat ich rodzin połączone z prezentacją przyniesionych pamiątek, zdjęć
 • rozmowa na temat praw i obowiązków członków rodziny
 • zabawa w architekta – dom moich marzeń; praca plastyczna
 • wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie "Jak postępować, by tworzyć kochającą się rodzinę?
 • gry i zabawy z piłką
 • wspólna rozmowa nt. Jak dzielę się obowiązkami z rodzeństwem, by pomóc rodzicom?

Książka moim przyjacielem

 • jak zachęcić innych do czytania książek?- rozmowa
 • moja ulubiona bajka, baśń, wiersz, uczniowie prezentują swoje ulubione książki
 • pogadanka z bibliotekarzem nt. zachowania się w bibliotece, poszanowania wypożyczanych książek
 • czytanie wybranego w bibliotece opowiadania z podziałem na role
 • wykonanie ilustracji do czytanego opowiadania
 • piszemy własne opowiadanie, bajkę, wiersz, odczytanie najciekawszych prac
 • opowiadamy i czytamy baśnie

Otrzymujemy i dajemy prezenty

 • pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty
 • adresowanie koperty, krótkie wypowiedzi na temat drogi listu od nadawcy do adresata
 • portret Świętego Mikołaja – praca plastyczna
 • nauka pakowania prezentu w ozdobny papier
 • oglądanie bajek i filmów dla dzieci o tematyce świątecznej

Przygotowujemy się do świąt

 • wykonywanie ozdób choinkowych, np. łańcuchy, serduszka
 • słuchanie opowiadania nauczyciela o symbolach Bożego Narodzenia
 • oglądanie gałązek jemioły, rola plantacji świerków w ochronie lasów
 • słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd- tradycje Bożego Narodzenia
 • wspólna rozmowa nt. przygotowania potraw i elementów dekoracyjnych do nakrycia stołu
 • swobodne wypowiedzi nt. przygotowań do Wigilii
 • wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim

Poznajemy zwyczaje świąteczne i noworoczne

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat szopek urządzanych w kościołach
 • omówienie ilustracji przedstawiającej szopki

STYCZEŃ

Witamy Nowy Rok

 • swobodne wypowiedzi na temat jak witaliśmy Nowy Rok
 • zabawy zimowe na śniegu i lodzie: rzuty śnieżkami do wyznaczonego celu
 • jak zaplanować bal karnawałowy?
 • wspólna rozmowa
 • doskonalenie gry w warcaby
 • zabawy skoczne ze skakanką

Zima, zima

 • obserwacja otoczenia wokół szkoły
 • zabawy ruchowe na boisku
 • zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez ptaki, owady i ssaki
 • wycieczka po okolicy, podsumowanie poczynionych obserwacji
 • jak pomagamy ptakom podczas zimy?
 • malowanie zimowych drzew różnymi technikami; np. mokre w mokrym, malowanie pastą, świecą - barwy zimne
 • ćwiczenia ruchowe i naśladowanie kołysania się drzew, pracy drwali, łamania się gałęzi
 • rysunek kredką „Dokarmiamy ptaki”

Bezpiecznie na śniegu i lodzie

 • swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych
 • rozmowa na temat sportów zimowych, olimpiad
 • zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych
 • niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni - droga hamowania pojazdów zimą
 • wycieczka do parku

Nasza biblioteka

 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych książek
 • co mogę zrobić dla szkolnej biblioteki?
 • przypominamy regulamin biblioteki
 • rozmowa na temat roli książki w życiu człowieka - „Książka to najlepszy przyjaciel”

Moja Babcia i mój Dziadek

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil spędzonych z babcią i dziadkiem
 • redagowanie życzeń dla babci i dziadka
 • próby składania życzeń
 • rozmowa nt. szacunku do osób starszych
 • oglądanie bajek i filmów dla dzieci o tematyce zimowej

LUTY

Przyglądamy się zimie

 • gry i zabawy na śniegu, toczenie kul, lepienie bałwana
 • wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty, papieru kolorowego
 • obserwacja pogody w lutym: temperatura, opady, długość dnia
 • obserwacja stopnia zanieczyszczenia śniegu, roztopienie śniegu, filtrowanie wody
 • malujemy zimę – praca plastyczna

Tropimy ślady na śniegu

 • tropienie i rozpoznawanie śladów zostawianych przez kolegów
 • analiza kształtu śladów zwierząt na podstawie ilustracji, rozpoznawanie zwierząt po śladach innych niż tropy, np. ptasie pióra
 • raca plastyczna: „Fantastyczne zwierzaki i ich ślady”

Dokarmiamy zwierzęta zimą

 • rozmowa na temat sposobu dokarmiania zwierząt zimą
 • pogadanka - jak należy się zachowywać na zajęciach terenowych
 • wycieczka terenowa – dokarmiamy naszych podopiecznych
 • praca plastyczna „Zwierzęta zimą”
 • zabawy ruchowe z kółkiem ringo

Dbamy o naszą świetlicę

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy
 • ustalenie zakresu prac, jakie należy wykonać w celu poprawienia wyglądu, estetyku świetlicy
 • jak należy dbać o sprzęt szkolny? – rozmowa
 • giełda pomysłów „Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza”
 • oglądanie bajek i filmów przygodowych dla dzieci

MARZEC

Pory dnia i roku

 • rozmowa nt. dobowego ruchu Ziemi: dzień, noc
 • praca z globusem
 • uświadomienie dzieciom, w jaki sposób rozwój cywilizacji i lekkomyślność zagraża ziemi
 • swobodne wypowiedzi nt. zmiany pogody w ciągu roku, zjawiska jakie obserwujemy przy tych zmianach
 • warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku
 • Dzień Kobiet

Zapach przedwiośnia

 • analiza przysłowia „W marcu jak w garncu”
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnego wyjścia
 • obserwacje podczas spaceru oznak przedwiośnia
 • swobodna rozmowa nt. zaobserwowanych zmian zachodzących w przyrodzie
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe i oddechowe tematycznie związane z przedwiośniem

Przyjaciel Ziemi

 • swobodna rozmowa dotycząca ochrony Ziemi
 • zapoznanie z fundacjami i klubami pomocy: Przyjaciele Ziemi, Pokojowy Ruch „Zielonych”, Światowy Fundusz Ochrony Przyrody -praca z przygotowanymi materiałami
 • jak ja mogę pomóc Ziemi? - swobodne wypowiedzi
 • próba refleksji nad obecną sytuacją
 • zabawy na wolnym powietrzu

Obserwujemy przyloty ptaków

 • spacer po najbliższej okolicy
 • obserwacja ptaków, rozpoznawanie ich cech charakterystycznych, zapoznanie z budową ptaków, określenie kierunków przylotów i odlotów
 • obserwacja ptasich gniazd, określenie miejsc budowy gniazd i „materiałów budowlanych”
 • rola gniazd w życiu ptaków – swobodne wypowiedzi
 • praca plastyczna „Ptasie powroty”

Powitanie Wiosny

 • uroczyste topienie Marzanny
 • obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat zwiastunów wiosny
 • układanie haseł witających wiosnę
 • rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie
 • oglądanie filmów przyrodniczych

KWIECIEŃ

Poznajemy drzewa

 • wycieczka przypominamy gatunki poznanych drzew
 • obserwacja drzew rosnących wokół szkoły, nazywanie ich, wskazywanie cech charakterystycznych, zaliczanie do drzew liściastych, iglastych, omówienie warunków życia
 • rozpoznawanie drzew po liściach, igłach
 • budowa liści
 • swobodna rozmowa - uczniowie opisują poznane drzewa, wykazują różnice i podobieństwa

Wiosenne prace

 • swobodne wypowiedzi dzieci o wiosennych pracach w ogródku
 • rozmowa z dziećmi o wyglądzie najbliższej okolicy, określenie co możemy zmienić, poprawić, naprawić, posprzątać
 • gry i zabawy ruchowe z przyrządami
 • gry stolikowe

Malujemy pisanki

 • swobodne, wynikające z doświadczeń dzieci wypowiedzi nt. zwyczajów wielkanocnych
 • malowanie pisanek
 • ustne wypowiedzi opisujące własną pisankę, pisankę marzeń
 • rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na śmigus dyngus
 • własne doświadczenia związane z tym świętem - rozmowa

Składamy świąteczne życzenia

 • indywidualne wypowiedzi uczniów o zwyczajach wielkanocnych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pisania świątecznych kart
 • zgromadzenie świątecznych kart, opisywanie ich, zwrócenie uwagi na elementy umieszczone na kartach
 • wspólne zgromadzenie słownictwa potrzebnego do napisania świątecznych życzeń
 • projektowanie własnych kart i pisanie życzeń
 • oglądanie bajek i filmów dla dzieci

Światowy Dzień Ziemi

MAJ

Majowe święta

 • oglądanie materiałów związanych z Konstytucją 3 Maja, np. reprodukcji obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja”
 • opowiadanie nauczyciela o Konstytucji i czasach w których powstała
 • gry stolikowe

Wiosenna pogoda

 • wypowiedzi uczniów na temat pogody i zmian w przyrodzie w maju
 • majowe kwiaty, poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielonych w naszej okolicy
 • poznajemy procesy zapylania i rolę pszczół
 • praca plastyczna „Polne Kwiatki”
 • poznanie różnych gatunków chwastów: wzajemne prezentowanie chwastów zebranych na wycieczce
 • próba nazwania roślin na podstawie własnych wiadomości
 • swobodne wypowiedzi o przyczynach i sposobach zwalczania chwastów
 • czy zioła to chwasty? – wspólne wyjaśnienie; kiedy roślina zielona może być uznana za szkodliwy chwast

Moja rodzina

 • wypowiedzi uczniów na temat swojej rodziny
 • przytaczanie rodzinnych anegdot
 • prezentowanie przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych

Moja mama, mój tata

 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat swojej mamy
 • układanie i zapisywanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego mamy i taty
 • moi rodzice - praca plastyczna

Nasze zdrowie

 • próba zastanowienia się, refleksja: czy mam kondycję?, Czy codziennie ćwiczę? Czy jestem aktywny na lekcjach wf?
 • sprawdzamy swoją sprawność fizyczną, zajęcia na boisku szkolnym
 • głośne odczytanie informacji na temat roli różnych organów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka
 • odnajdywanie omawianych organów w swoim organizmie
 • swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie
 • oglądanie filmów przyrodniczych

CZERWIEC

Dzień Dziecka

Poznajemy prawa dziecka

 • wspólne oglądanie zdjęć przedstawiających charakterystyczne typy mieszkańców różnych części świata
 • praca z mapą, odnajdywanie na mapie świata regionów, które zamieszkują poznani na fotografii ludzie
 • próba odpowiedzi na pytanie: co łączy, a co różni dzieci na całym świecie?
 • uważne, wyraziste odczytanie Praw Dziecka i dokładne ich omówienie, wyjaśnienie
 • zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci - Order Uśmiechu
 • projektujemy własny order i nadajemy mu nazwę

Lato, lato...

 • rozwiązywanie i układanie zagadek i rebusów związanych z nadchodzącym latem
 • mój przepis na lato - pisemna praca w grupach
 • przypominamy letnie i wakacyjne piosenki
 • swobodne wypowiedzi na temat lata i sposobu spędzania wolnego czasu
 • praca plastyczna pt. „Lato”

Obserwujemy otaczającą nas przyrodę

 • obserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie
 • swobodne wypowiedzi na ww. temat

Gdzie na wakacje.

 • raca z mapą Polski, przewodnikami turystycznymi – szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje
 • nauka wakacyjnych i letnich piosenek
 • zabawy ruchowe na boisku szkolnym

Wakacyjne przestrogi

 • swobodne wypowiedzi uczniów nt. „Jak bezpiecznie podróżować”?
 • przypominamy numery alarmowe
 • układamy wakacyjny regulamin
 • oglądanie filmów o tematyce wakacyjnej
Herb polski

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Statystyki

Odsłon artykułów:
1464924

pobrane 1

dostepnoscplus.png

Czy wiesz, że

 • W roku szkolnym 2023/2024 jest 140 uczniów

Bierzemy udział w projektach

Plany zajęć

Godziny przerw

Przerwy międzylekcyjne w naszej szkole są w godzinach: 8.05 - 8.10, 8.55 - 9.05, 9.50 - 10.05, 10.50 - 11.00, 11.45 - 11.55, 12.40 - 12.50, 13.35 - 13.45, 14.30 - 14.35